1 thought on “Podatek od nieruchomości

  1. Pierwsza filozofia wymaga, aby rząd był dumny z posiadania jak największej ilości nieruchomości, w tym gruntów. Jeśli klienci nie mogą uzyskać finansowania po zakończeniu umowy w ramach tematu 2, mogą popaść w zwłokę i ponieść ryzyko przeniesienia praw własności z powrotem na sprzedawcę.

Comments are closed.